Α΄ FORUM για την Ανάπτυξη της Λίμνης Τριχωνίδας

Ο καιρός μας πάει παραλία
Μάιος 4, 2015
Πάνω από μισό εκατ. επισκέπτες σε έκθεση στις ΗΠΑ για το Βυζάντιο
Μάιος 5, 2015

Έχοντας βαθιά θεμελιωμένη την πεποίθηση ότι η λίμνη Τριχωνίδα αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους φυσικούς πόρους της Δυτικής Ελλάδας, επιχειρούμε μαζί με τους φορείς της περιοχής αλλά και την ιδιωτική πρωτοβουλία, που συμβάλλει στην τοπική ανάπτυξη, να θέσουμε στην κορυφή των προτεραιοτήτων την βιώσιμη ανάπτυξη της και να αναδιατυπώσουμε την αναγκαιότητα της προστασίας της, αλλά και της ολιστικής αξιοποίησης της περιβαλλοντικής, πολιτιστικής και αναπτυξιακής δυναμικής της.
Για την υλοποίηση του παραπάνω στόχου διοργανώνουμε στις 16 και στις 17 Μαϊου στο << Αρχοντικό της Λίμνης>> της Τοπικής Κοινότητας Καινουργίου του Δήμου Αγρινίου ένα διήμερο forum παρουσίασης και συντονισμού των δράσεων των θεσμικών, οικονομικών και κοινωνικών φορέων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, καθώς επίσης και την παρουσίαση των πρωτοβουλιών που αναπτύσσονται από τον ιδιωτικό τομέα, ανοίγοντας την διαδικασία όχι μόνο για την καταγραφή των προτάσεων και των θέσεων, αλλά για τον συντονισμό και την ανάληψη οργανωμένων και πολυεπίπεδων πρωτοβουλιών στο πλαίσιο της δημιουργίας ενός Τοπικού Αναπτυξιακού Μετώπου, που θα επανακαθορίσει, θα σχεδιάσει και θα δρομολογήσει στο μέτρο του εφικτού την ισόρροπη ανάπτυξη του πόρου.

Οι θεματικοί άξονες του forum είναι:
Το Κανονιστικό και Διαχειριστικό πλαίσιο, που διέπει τον πόρο
Η βιώσιμη Ανάπτυξη της λίμνης Τριχωνίδας και της γύρω από αυτήν περιοχής.
Η προσέλκυση ιδιωτικών επενδύσεων στο πλαίσιο της βιώσιμης ανάπτυξης
Η ανάπτυξη υποδομών για την διασφάλιση των περιβαλλοντικών και οικολογικών
συγκριτικών πλεονεκτημάτων
Χωροταξικός σχεδιασμός των δράσεων
Ανάπτυξη του αγροτικού, θρησκευτικού και εναλλακτικού τουρισμού
Καταγραφή και ανάδειξη του πολιτιστικού και πολιτισμικού περιβάλλοντος

Ταυτόχρονα με τις εργασίες του forum θα λειτουργήσει εκθεσιακός χώρος, όπου πανελλαδικές και τοπικές επιχειρήσεις θα παρουσιάσουν τις δράσεις τους, τα προϊόντα τους, καθώς και κάθε άλλου είδους δραστηριότητα, που σχετίζεται με την λειτουργία και προβολή της επιχείρησης τους.
Πιο συγκεκριμένα στην πρωτοβουλία για την ευαισθητοποίηση στα θέματα του τεράστιου φυσικού πόρου της περιοχής Μέγας Χορηγός της διημερίδας είναι η Α.Σ. ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΙΝΙΟΥ, συνδιοργανωτές είναι η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και η Αντιπεριφέρεια Αιτωλοακαρνανίας, ο Δήμος Αγρινίου ,η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Δυτικής Ελλάδας, το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας, το Περιφερειακό τμήμα του ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας ,η Ομοσπονδία Επαγγελματοβιοτεχνών Αιτωλοακαρνανίας και η Αναπτυξιακή «ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ Α.Ε.»